renzo-d-souza-nJMUGwkqHqg-unsplash
Toprak İyileştirme 
Dünya üzerindeki varlığımızın kaynağı yaşayan, sağlıklı topraklardır. Ancak yaygın toprak işleme yöntemleri ve etkinleşen kuraklık yüzünden sağlıklı toprak ile karşılaşmamız gitttikçe zorlaşıyor. Ama yaşadığımız toprağı onarmak, toprağın doğal iyileştirme özelliğini yeniden kazandırmak mümkün.  Çalışma süreçlerimiz:
1.

İlk Değerlendirme

Saha ziyareti ile toprağın genel yapısının ve alanın konumunun tespiti, ihtiyaçların detaylandırılması. Toprak analizi için örnek alınması.

2.

Planlama

Toprağı beslemek için kompost sistemlerinin ve toprakta su tutmak içn su sistemlerinin süreç ve kurulum planlamalarının yapılması.

3.

Kurulum

Kompost ve su sistemlerinin kurulum süreçlerinin takibi ve denetlenmesi.

4.

Eğitim ve Ölçüm

Kullanıcılara gerekli eğitimin verilmesi ve sisteminlerin kontrol ve ölçümleri için süreçlerin belirlenmesi.

marina-kraus-4IhRv2utrFs-unsplash
Çıktılar
*

Toprak canlığında artış, karbon salınımında ve buharlaşmada azalma

*

Sürdürülebilir ve entegre kompost sistemleri, ve atık yönetimi

*

Alanın yapısına ve ihtiyaçlara uygun sus sistemleri

*

Daha sağlıklı toprak, daha güçlü ve besleyici bitkiler

Danışmanlık hizmeti istenilen hizmetin kapsamına göre 1 ila 3 ay arasında değişmektedir.
Örnek Çalışma:Çölü Yeşillendirme Projesi

Çölü Yeşillendirme Projesi, doğa ile uyum içinde yaşayarak ve permakültür tasarım uygulamaları ile çölleşmenin tersine çevirebileceği ve kurak alanlarda yaşamı geri getirebileceğini kanıtlayan bir projedir.

Saha, Ürdün’ün batısındaki Al Jawfa bölgesinde, Ölü Deniz’in 10 km kuzeyinde ve Ürdün-Filistin sınırının 6 km doğusunda yer almaktadır. Yerel nüfus, geleneksel Bedevi aşiretlerinden ve yerel halkın Filistin içinden yerinden edilmesinden kaynaklanan uzun süreli mültecilerden oluşmaktadır.

Örnek Çalışma:Yeni Zelanda Koanga Enstitüsü Biyoyoğun Bahçecilik ve Atalık Tohum Merkezi

Onarıcı sistem tasarımı ve uygulaması konusunda 50 yılın üzerinde deneyime sahip Koanga Enstitüsü Yeni Zelanda’nın sebze tohumları ve meyve fidelerini içeren en büyük atalık bitki koleksiyonuna bulundurmaktadır.

Enstitü aynı zamanda yerel üretim yapan bahçecilerin besin değeri yüksek gıda üretimi, tohum saklama ve biyoyoğun bahçelilik konusunda önde gelen uzman ve eğitmenlerden eğitim alabilecekleri bir uygulama alanıdır.

Toprak İyileştirme ve Toprakta Su Tutma Yöntemleri
Şehirde, arazinizde toprak üretmek ve toprak içi canlılığı artırmak isterseniz uygulayabileceğiniz bir kaç yöntem:
o

Kompost yap

o

Hayvanlardan Destek Al

o

Malç yap

o

Azot Bağlayan Bitkiler Ek

o

Toprak Mikrobiyolojisini Destekle

o

Zirai İlaçsız Gıda Yetiştir

conscious-design-WshjU5cSNU8-unsplash