IMG_0259
 

Sürdürülebilir Yaşam Tasarımı ve Permakültüre Giriş

Online

“Permakültür etik temelli, onarıcı bir sistem tasarım bilimidir.” İnsanların
ihtiyaçlarını, yaşadıkları ekosistemin sağlığını koruyarak ve arttırarak karşılayabilen sistemler tasarlar ve yeni bir bakış açısı, çözüm yaklaşımı sunar.

Pozitif bir yaklaşımdır. İstemediklerimize odaklanmak yerine istediklerimize odaklanmayı ve onları çoğaltmayı hedefler. İnsanları eyleme geçmeye teşvik eder. Değişime hemen kapımızın önünden başlamaktır. Doğal sistemlerin gözlemine, geleneksel üretim, yerleşim sistemlerinin içerdiği erdeme ve
modern, bilimsel ve teknolojik bilgiye dayanır. Doğayı bir bütün olarak ele alır, parçalardan çok işlevlere odaklanır. Gezegenimizin coşkulu varlığının sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamaktır.

Sürdürülebilir Yaşam Tasarımı ve Permakültür’e Giriş Eğitimi, 72 saatlik Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) kursunun ana hatları ile özetini ve gündelik hayatımıza dahil edebileceğimiz bazı pratikleri içermektedir.

Süre: 10 saat
Eğitimde ele aldığımız başlıklar:
  • Ekosistemler ve sürdürülebilirlik kavramı
  • Permakültür nedir?
  • Doğanın matemetiği: Örüntüler
  • Temel tasarım kavramları ve etkin enerji planlaması
  • Toprak ve kompost uygulamaları, bahçe teknikleri
  • Su, şehir ve havza ölçeğinde su yönetimi
  • Kent ve topluluk stratejileri

 

Kimler Almalı
Sürdürülebilir Yaşam Tasarımı ve Permakültür’e giriş doğayla ve tüm canlılara birlikte çalışma ve yaşama felsefesini öğrenmek isteyen ve permakültürün ne olduğunu merak eden, 7den 77ye herkese açık bir eğitimdir.

Onarıcı tasarım, sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi edinmesnin yanı sıra, tarım ve gıda konularına farklı bir bakış açısı ve günlük hayatınızı iyileştirecek ve çevrenize fayda sağlayacak yeni beceriler kazanır, gittikçe büyüyen bir topluluğun parçası olma imkânı elde edersiniz.

Şimdiye kadar eğitimlerimize katılan ekipler içinde lise ve üniversite öğrenciler, ziraat mühendisleri, biyologlar, çiftçiler, bankacı ve yayıncılar, tekstil mühendisleri, öğretmenler, doktorlar, hukukçular ve pilotlar gibi hayatın farklı alanlarından bir çok kişi yer aldı.

IMG_4293