pexels-eva-elijas-5940870
Evde ve Şehirde Su Yönetimi

Online

İnsan yaşamanın temelinde yer alan tatlı su kaynaklarını hiç tükenmeyecekler gibi kullanıyoruz. Yanlış tarım uygulamaları, endüstriyel tüketim ve iklim değişikliğinin yanı sıra özellikle büyük şehirlerde plansız kentleşme, artan nüfus ve su tüketimi kaynaklı sık sık su sıkıntısı yaşamaya başladık.

Peki yağmur sularını asfalt üzerinden kanalizasyona sistemine karışıp heba olması yerine sulama amacı ile kullanamaz mıyız? Bu şekilde hem su tasarrufu sağlayıp hem de su baskınlarının önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün! Gelin şehirde, terasta ya da bahçede, kucuk ölçekli arazide etkin su yönetiminin püf noktalarını konuşalım.

Eğitimde yer vereceğimiz konulardan bazıları:

Süre: 2.5 saat
*

Su döngüsü ve yönetim prensipleri

*

Evde, şehirde, küçük ölçekli arazide su döngüsünü planlama

*

Yağmur suyu hasadı ve küçük ölçekli çatı, balkon sistemleri

*

Yağmur bahçeleri

*

Gri su (atık su arıtma) sistemleri

*

Sucul sistemler ve bitkiler

Yağmur suyu hasadı ve şehirde su döngüsü

Su döngüsü (Hidrolojik döngü) suyun dünya yüzeyinin üstünde ve altında sürekli hareketine verilen addır. Yeryüzündeki su kaynaklarının artmaz veya eksilmezliğini denizlerden atmosfere, atmosferden toprağa, yeraltı su havzalarına ve yeniden denizlere sürekli seyahat halindedir. Fakat şehirlerde bu döngü kırılır gökyüzünden yeryüzüne inen su toprağa ya da denize geri dönmek yerine kanalizasyona karışır.

Bu sebeple kentlerde suyun bilinçli kullanılması, yağmur suyu hasatı yapacak kentsel ve bireysel ölçekli tasarım yaklaşımları ile bu soruna çözüm getirilmesi hayati önem taşır.

Yağmur bahçeleri

Yağmur bahçeleri; şehirlerde evlerin çatılarından, asfalt yollardan ve kaldırımlardan akan yağmur sularının yavaşlatılarak, toprak tarafından emilmesine ve yeraltı sularını beslemesin yardımcı olan alanlardır. Bunun yanı sıra yağmur bahçeleri, yağışın şiddetli olduğu zamanlarda meydana gelen su baskınlarını ve yağmur suyuna karışan zararlı maddelerle tatlı su kaynaklarının kirlenmesini engellemede önemli unsurlardır.

Yağmur bahçelerine özellik bölgeye özgü bitkiler, kır çiçekleri, bodur ağaçlar, uzun ömürlü çiçekli bitkiler dikilmesi bahçenin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Gri su geri dönüşümü
Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricinde bir evin mutfak ve banyosundan çıkan atık ssulara verilen addır. Siyah su gibi patojenler içermese de  gri su sabun, diş macunu, yiyecek parçaları, yağı ve deterjan gibi kirleticiler içerdiği için tekrar kullanıma geçmeden önce bir arıtma sistemine tabi tutulması gerekir.

Özellikle kurak bölgelerde  bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için değerli ve azalmakta olan bir kaynak olan gri sudan yapay sazlıklar kullanarak kirleticileri uzaklaştırmak mümkündür. Kullanım suyu olarak arıtılmış gri su kullanarak su kullanım miktarımızı azaltır ve doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı oluruz.

Screen Shot 2021-03-28 at 21.04.09