İçerik ve Özelleştirilmiş Program GeliştirmeNeler Sunuyoruz?
Sürmekte olan iklim değişikliği, toprak ölümleri, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gerçek, besleyici, temiz gıdaya erişimdeki zorluklar karşılaştığımız en ciddi problemlerden bir kaçı. Bu alandaki problemlere çözüm bulmadaki çalışmalara katkı sağlamaya, ortak çalışmalarda ileriye dönük yeni yollar keşfetmeye hazırız.

Şehirde gıda yetiştiriciliğini yaygınlaştırma, adil gıdaya erişim konularında proje ve içerik desteğine ihtiyacınız varsa veya aklınızda fikirler var ama nereden başlayacağınızı, süreçleri nasıl tasarlayacağınız konusunda desteğe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebiliriz. Beraber çalışarak hikayenizi anlatmanıza yardımcı oluyoruz.

Çalışma süreçlerimiz:

1.

İlk Değerlendirme

Saha ziyareti ile ihtiyaçların belirlenmesi, hedefleri konuşma ve paydaşlarla tanımak için ekip buluşması.

2.

Genel Kavramların Belirlenmesi

Oluşturulacak program için genel kavram çerçevesinin hazırlanması ve sunulması.

3.

Program Geliştirme

Onaylanan içeriğin uygulanabilir bir programın aşamalarına dönüştürülmesi.

4.

Süreç Planlama

Programın uygulanabilmesi için gerekli süreçlerin tasarlanması.

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
Neler Elde Edeceksiniz
*

Topluluğunuzu ya da çalışanlarınızı dahil edebileceğiniz uzun soluklu bir program

*

Ekolojik konularda bilgi edinme ve çevreye katkı sağlama imkanı

*

Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarınızı daha geniş kitlelere yayma ve duyurma

Danışmanlık süresi istenilen hizmetlerin kapsamına göre 1 ila 2 ay arasında değişmektedir.
Örnek Program Geliştirme: Postane İstanbul Yenebilir Teras Bahçesi

İstanbul’un merkezinde, Beyoğlu Galata’da kentsel tarım örneği olacak, bir bahçecilik araştırma ve deneyim, eğitim merkezinin bahçesi olarak Postane İstanbul mimar ve teknik ekibi ile hayata geçirilmiştir. Toplam 105 m2’lik teras alanının 11 m2’si aromatik otlar, sebzeler ve meyve ağaçlarından oluşan ekili alana ayrılmıştır. Yağmur suyu hasat sistemi ile kendi suyunu depolayabilen, sürdürülebilir gıda yetiştiriciliği temelli bir gıda bahçesi oluşturma üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.